නවතම තොරතුරු

CDB Savings ඉතුරුම් ගිණුම
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Edited Savings Image

මෙය නියම ස්ථාවර තැන්පතුවක සහ සාමාන්‍ය ඉතුරුම් ගිණුමක අද්විතීය මුසුවකි. එය සාමාන්‍ය ඉතුරුම් ගිණුමක නම්‍යශීලී බව එකට එක් කළ, ඉහළ පොලී අනුපාතයකින් යුත්, ප්‍රතිලාභ රැසක් අත්විදින්නටද  අවස්ථාව සලසන නවතම අත්දැකීමකි.

CDB SAVINGS ඉහළම පොලී අනුපාතයක් ඔබේ ගිණුමට ලබාදෙන අතර දිවයින පුරා පිහිටි අප ඕනෑම ශාඛාවක ගිණුමක් විවෘත කොට ඔබේ ගිණුමට ඉහළම සුරක්ෂිත භාවයක් සමගින් ඔබේ ඉතුරුම් සඳහා ඉහළම වටිනාකමක් ලබාගන්න.

ගිණුමක් විවෘත කිරීම සඳහා මෙතැන “ක්ලික්” කරන්න

CDB SAVINGS වෙතින් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ මොනවාද?

 • සෑම ඉතුරුම් ගිණුමක් සඳහාම 6.5%ක පොලියක්.
 • ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම ATM ජාලය වෙත ප්‍රවේශවීමේ හැකියාව.
 • ජාත්‍යන්තර වීසා ඩෙබිට් කාඩ් පතක්.
 • ක්ෂණික පුද්ගලික ණය සහ ලීසිං පහසුකම්.
 •  ‍ඔබේ වැටුප සෘජුවම ඔබේ ගිණුමට ප්‍රේෂණය කිරීමේ පහසුකම්.
 • ස්ථාවර නියෝග පහසුකම්.
 • අන්තර් බැංකු ගෙවීමේ පහසුකම්.
 • රුපියල් 100ක අවම මුදලකින් ඉතුරුම් ගිණුමක් විවෘත කිරීමේ හැකියාව.

මෙම ගිණුම විවෘත කිරීම සඳහා අවශ්‍ය සුදුසුකම් මොනවාද?

වයස අවුරුදු 18 ඉක්ම වූ ශ්‍රී ලංකාවේ නේවාසික ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට ඉතුරුම් ගිණුමක් විවෘත කළ හැක.

මා ගිණුමක් විවෘත කළ යුත්තේ කෙසේද?

 • දිවයින පුරා පිහිටි අප ඕනෑම ශාඛාවක් වෙත ගොස් ඔබට ගිණුමක් විවෘත කළ හැක.
 • CDB වීසා ඩෙබිට් කාඩ් පතක් සඳහා අයදුම් කිරීම මගින්ද ඔබට ගිණුමක් විවෘත කළ හැක.

මා මුදල් ආපසු ගන්නේ කෙසේද?

 • කවුන්ටරයෙන් මුදල් ආපසු ලබා ගන්නා අවස්ථාවේදී ඔබේ පාස් පොත, ජාතික හැඳුනුම්පත හා නිසි පරිදි සම්පූර්ණ කරන ලද මුදල් ආපසු ගැනීමේ පත්‍රිකාව ඉදිරිපත්කළ යුතු වේ.
 • ඔබේ වීසා ඩෙබිට් කාඩ්පත භාවිතා කොට ඕනෑම ATM යන්ත්‍රයකින්ද මුදල් ලබාගත හැක.

කොන්දේසි අදාළ වේ

මූල්‍ය සේවා සඳහා වූ තොරතුරු හා කොන්දේසි කලින් කලට වෙනස් විය හැක. එබැවින් නවතම තොරතුරු සහ පවතින කොන්දේසි පිළිබඳ දැනුවත් වීම සඳහා ළඟම  පිහිටි CDB  ශාඛාව අමතන්න.