ණය සේවාවන්

පුද්ගලික ණය

CDB විශේෂ වරප්‍රසාද සහිත පුද්ගලික ණය මගින් ඔබගේ සහ ඔබේ සමීපතමයින්ගේ පුද්ගලික අපේක්ෂාවන් සපුරා ගැනීමට අවශ්‍ය මුදල් ඔබ වෙතට ක්ෂණික ප්‍රවේශයකින් ලබා දෙයි. අප කණ්ඩායම ඔබේ අවශ්‍යතාවය නිසි ලෙස වටහා ගනිමින් ඔබට සුවිශේෂී පුද්ගලික සේවයක් ලබා දෙනු ඇත. ඔබේ සිහිනය අපි සුළු කොට නොතකන්නෙමු. CDB විශේෂ වරප්‍රසාද සහිත පුද්ගලික ණයක් තුළින් ඔබේ සිහින සැබෑ කරගන්න

කුලී සින්නක්කර / කල්බදු පහසුකම්

අදම ඔබේ සිහින වාහනය රැගෙන යන්න. අපි ලියාපදිංචි කළ හා නොකළ වාහන සඳහා (ලොරි සහ බස් හැර) කල්බදු සහ කුලී සින්නක්කර පහසුකම් පිරිනමන්නෙමු. (පට් පට් ගාලා ලීසිං) ලියාපදිංචි නොකළ වාහන සඳහා වැට් ඉන්වොයිස් වෙනුවෙන් දීමනා සැපයිය යුතු බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

CDB නිවාස ණය

CDB නිවාස ණය හරහා අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට කිසිදු අවහිරයකින් තොරව පහසුවෙන් නිවාස ණය පහසුකම් ලබාගැනීමටත් තම සිහින නිවහන යථාර්ථයක් කරගැනීමටත් අවස්ථාව උදාවේ.

උකස් ණය පහසුකම්

මුදල් අවශ්‍යතා ඕනෑම මොහොතක, ඕනෑම තැනක ඇතිවිය හැකි අතර ඒ පිළිබඳ මනා අවබෝධයකින් යුතුව අපි ගණුදෙනුකරුවන් සඳහා අවම පොලී අනුපාතිකයන් යටතේ වැඩි උකස් ණය පහසුකම් සපයන්නෙමු. CDB විචක්ෂණශීලීව සහ පෞද්ගලිකව 100%ක් රහස්‍ය භාවය සුරකිමින් ඉතා ඉක්මනින් ගණුදෙනුව කිරීම පිළිබඳව සහතික වේ. එසේම ඔබේ අගනා භාණ්ඩවල සුරක්ෂිතභාවය පිළිබඳවද වැඩි දුරටත් සහතික වේ.