වෙනත් සේවාවන්

CDB ආයතනික මූල්ය සේවා

CDB ආයතනික මූල්‍ය අංශය ලෙස අපි නිසි විභවතාව සහිත ව්‍යවසායකයින් හඳුනාගැනීමටත් ඔවුන් හා එක්ව කටයුතු කරමින් ඔවුන්ගේ අභිවෘද්ධිය සඳහා දායකවීමටත් අප සතු විශේෂඥ දැනුම යොදවන්නෙමු. අප සතු ශක්තිමත් සම්පත් ජාලයත් ඔබටම අනන්‍ය වන ආකාරයට පිළිගැන්වෙන සේවාවනුත් හරහා ඔබේ ව්‍යාපාරය ඉදිරියට ගෙන යාමට එය විසල් ශක්තියක් වනු ඇත.

ඉස්ලාමීය මූල්‍ය පහසුකම්

CDB මීසාන් යනු ඉස්ලාමීය ෂරියා සංකල්පයේ මගපෙන්වීම යටතේ ක්‍රියාත්මක වන CDB හි ඉස්ලාමීය මූල්‍ය නිපැයුමයි.

CDB ආන්තික වෙළෙඳ පහසුකම්

ඔබගේ සැබෑ මූල්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා ඉහළින් කොළඹ කොටස් වෙළෙඳ පොළේ ලැයිස්තු කර ඇති කොටස් මිලදී ගැනීමට CDB මාජින් ට්‍රේඩින් ඔබට ආකර්ෂණීය ණය පහසුකම් ලබාදෙනු ලබයි. CDB සමඟින් අපගේ වේගවත් මූල්‍ය සේවාව සමඟින් ඔබටත් ආයෝජනයෙන් ඉහළ ප්‍රතිලාභයන් ලබාගක හැකිය.

විදෙස් මුදල් හුවමාරුව

ඔබගේ මුදල් හුවමාරු කිරීම දැන් අපි ඉතා පහසු ක්‍රමවේදයක් බවට පත්කර ඇත්තෙමු. බලයලත් මුදල් හුවමාරුකරුවෙකු ලෙසින් අපි බොහෝ විදෙස් මුදල් වර්ග ශ්‍රී ලංකාවේ රුපියල් බවට පරිවර්තනය කර හුවමාරු කරන්නෙමු.

CDB මනි රෙමිටන්ස්

ගෝලීය වශයෙන් පිළිගත් මුදල් හුවමාරු කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් දැන් CDB සතුව ඇත. මනීග්‍රෑම් සේවාව වසර 70කට වැඩි කාලයක් තිස්සේ ලොව පුරා ක්‍රියාත්මක වනුයේ පුද්ගලයින්ට සහ ඔවුන්ගේ පවුල්වල අයට භූගෝලීය වශයෙන් සිදුවන කිසිදු බාධාවන් නොසලකමින් සබඳතා පවත්වාගැනීමට උපකාර කිරීම තුළින්ය. අපගේ වටිනා ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා සේවා සම්පාදනය කරනු පිණිස CDB ගෝලීය වශයෙන් පිළිගත් මෙම සංවිධානය සමඟින් අත්වැල් බැඳගෙන ඇත.