ඉතුරුම් සේවාවන්

CDB Salary Plus

ඔබේ වැටුපට ඔබ වෙනුවෙන් තවත් බොහෝ දේ කිරීමට අවස්ථාව සලසන CDB සැලරි ප්ලස්! ඔබේ මාසික වැටුපෙන්, මාසික වියදම් සහ ඔබේ අභිලාෂයන් කළමනාකරණය කිරීම කෙතරම් අසීරුදැයි අපි දනිමු. ඒ නිසාම ඔබ වෙනුවෙන්ම සැකසූ CDB සැලරි ප්ලස් මගින් ඔබේ මාසික වැටුපේ සීමාවන් අබිබවමින් ඔබට ඉහළටම යා හැකිය. ඔබේ සිහිනයන් පහසුවෙන් සඵල කරගැනීමටත්, අවශ්‍යතාවන්ට අනුව වඩාත් නම්‍යශීලීභාවයෙන් යුුතු ජීවන රටාවක් තවදුරටත් ඉදිරියට ගෙන යෑමටත් CDB සැලරි ප්ලස් මගින් ඔබට අවස්ථාව සලසා දේ.

CDB Real Savings ඉතුරුම් ගිණුම

අපූරු ප්‍රතිලාභ රැසක් සහ ඉහළ පොලී අනුපාතයක් සහිත සැබෑම ඉතුරුම් මගක් සමඟින් CDB රියල් ඉතුරුම්.

CDB ප්ලැටිනම් සේවර් (CDB Platinum Saver)

දිනපතා පොලී ගෙවන සුවිශේෂී ගිණුමක්…
හොඳ ව්‍යාපාරිකයෙකු යනු සෑම විටම තම ලාභය වර්ධනය කරගන්නෙකි. එනිසා ඔබේ ඉපැයුම් එකතැන රැඳෙන්න ඉඩ දෙන්නඑපා! CDB Platinum Saver ගිණුමක් අරඹා කෙටි කාලයක් සඳහා වුවද පොලියක් හිමිකරගන්න. අප වෙත පැමිණ හෝ අපට ඇමතුමක් ලබාදී ව්‍යාපාරක ඔබට වටිනා මේ සුවිශේෂී සේවාව ගැන දැනගන්න

CDB දීඝායු ඉතුරුම් ගිණුම

ඔබේ ආදරණීයයන්ගේ සතුට සහ යහපත වෙනුවෙන් ජීවිත කාලයක් පුරා ඔබ සිදුකළ කැපවීම් අපි හොඳින් හඳුනන්නෙමු

CDB රන්කැටි

CDB රන්කැටි, ළමා ඉතිරි කිරීමේ ගිණුම සමඟින් ඔබේ දරුවාටත් ඉසුරුමත් අනාගතයක් සුරක්ෂිත කරන්න. අවශ්‍යතාවයන්ට ගැළපෙන පරිදි විවිධ ඉතුරුම් සැලසුම් තුළින් CDB රන්කැටි, ඔබේ දරුවාටත් විස්මිත ප්‍රතිලාභ රැසක් ලබාදෙයි.