ඉතුරුම් සේවාවන්

CDB Salary Plus

CDB Salary Plus සමඟ ඔබේ වැටුපෙන් බොහෝ දේ කරන්න!
ඔබේ මාසික වියදම් කළමනාකරණය කරගැනීමට ඇති දුෂ්කරතාවයත් මාසික වැටුපෙන් ඔබට ඉටුකරගැනීමට ඇති දෑ ගැනත් අපි දනිමු. අප CDB Salary Plus නිර්මාණය කළේ ද මාසික වැටුපට සීමා නොවී ඔබට බොහෝ දෑ කිරීමට අවැසි අවකාශය සලසා දෙමිනි. ඔබේ ජීවන රටාව වැඩිදියුණු කරගැනීම සඳහා වුව ද CDB Salary Plus මගින් ඔබට වැඩි නම්‍යශීලීත්වයක් සහ ප්‍රතිපාදන ද ලබාදෙන්නේ ඔබේ සිහින ඉටුකරගැනීමට මඟ පාදමිනි.

CDB Real Savings ඉතුරුම් ගිණුම

CDB REAL SAVINGS ඉහළ පොලී අනුපාතයක් ඔබේ ගිණුමට ලබාදෙන අතර දිවයින පුරා පිහිටි අප ඕනෑම ශාඛාවක ගිණුමක් විවෘත කොට ඔබේ ඉතුරුම් සඳහා ඉහළම වටිනාකමක් ලබාගන්න.

CDB Platinum Saver

දිනපතා පොලී ගෙවන සුවිශේෂී ගිණුමක්…
හොඳ ව්‍යාපාරිකයෙකු යනු සෑම විටම තම ලාභය වර්ධනය කරගන්නෙකි. එනිසා ඔබේ ඉපැයුම් එකතැන රැඳෙන්න ඉඩ දෙන්නඑපා! CDB Platinum Saver ගිණුමක් අරඹා කෙටි කාලයක් සඳහා වුවද පොලියක් හිමිකරගන්න. අප වෙත පැමිණ හෝ අපට ඇමතුමක් ලබාදී ව්‍යාපාරක ඔබට වටිනා මේ සුවිශේෂී සේවාව ගැන දැනගන්න

CDB දීඝායු ඉතුරුම් ගිණුම

CDB දීඝායු ඉතුරුම් ගිණුම හරහා ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ට 7.5%ක ඉහළ පොලී අනුපාතයක්…
ඔබේ ආදරණීයයන්ගේ සතුට සහ යහපත වෙනුවෙන් ජීවිත කාලයක් පුරා ඔබ සිදුකළ කැපවීම් අපි හොඳින් හඳුනන්නෙමු

CDB රන්කැටි

CDB රන් කැටි ළමා ගිණුමක් විවෘත කොට ඔබේ දරුවාගේ අනාගතයේ ඉසුරුමත් බව තහවුරු කරගන්න. ඔබේ අවශ්‍යතාවයන්ට ගැළපෙන ආකාරයේ විවිධ ඉතුරුම් සැලසුම් මගින් රන්කැටි ළමා ඉතුරුම් ගිණුම දරුවාට ප්‍රතිලාභ රැසක් පිරිනමයි.
ඔබේ දරුවාගේ අනාගතය ආලෝකමත් කිරීම සඳහා අපේ ඉතුරුම් සැලසුම් 2න් එකක් තෝරා ගන්න.