උකස් ණය පහසුකම්

මුදල් අවශ්‍යතා ඕනෑම මොහොතක, ඕනෑම තැනක ඇතිවිය හැකි අතර ඒ පිළිබඳ මනා අවබෝධයකින් යුතුව අපි ගණුදෙනුකරුවන් සඳහා අවම පොලී අනුපාතිකයන් යටතේ වැඩි උකස් ණය පහසුකම් සපයන්නෙමු. CDB විචක්ෂණශීලීව සහ පෞද්ගලිකව 100%ක් රහස්‍ය භාවය සුරකිමින් ඉතා ඉක්මනින් ගණුදෙනුව කිරීම පිළිබඳව සහතික වේ. එසේම ඔබේ අගනා භාණ්ඩවල සුරක්ෂිතභාවය පිළිබඳවද වැඩි දුරටත් සහතික වේ.

ලැබෙන ප්‍රතිලාභ මොනවාද?

  • විනාඩි කිහිපයක් තුළ කරදරයකින් තොරව ගනුදෙනු සම්පූර්ණ කිරීම
  • නවතම තාක්ෂණය අනුව සිදුකරන නිසා වටිනාකම තක්සේරු කිරීමේදී ඔබේ ස්වර්ණාභරණවලට කිසිදු හානියක් සිදුනොවේ
  • 100%ක රහස්‍ය භාවය, රක්ෂණය හා ආරක්ෂාව
  • නම්‍යශීලී නැවත ගෙවීම් ක්‍රම
  • ආචාරශීලි සහ කාර්යක්ෂම පාරිභෝගික සේවාව.

සුදුසකම් ඇත්තේ කාහටද ?

  • වයස අවුරුදු 18 ඉක්ම වූ ඕනෑම පුද්ගලයෙක්
  • ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියකු විය යුතුය

අවශ්‍ය වන ලියකියවිලි මොනවාද ?

  • අනන්‍යතාවය සහතික කර ගැනීම සඳහා ජාතික හැඳුනුම්පතේ පිටපතක්ද සමග ජාතික හැඳුනුම්පත ඉදිරිපත් කළ යුතුය

*කොන්දේසි සහ නියමයන් අදාළ වේ