ඉස්ලාමීය මූල්‍ය පහසුකම්

CDB මීසාන් යනු ඉස්ලාමීය ෂරියා සංකල්පයේ මගපෙන්වීම යටතේ ක්‍රියාත්මක වන CDB හි ඉස්ලාමීය මූල්‍ය නිපැයුමයි.

CDB මීසාන්

 • ඉජාරා (ලීසිං)
 • මුදාරබා (ඉතුරුම් සහ තැන්පතු)
 • මුරබහා (වාහන මූල්‍ය පහසුකම්

ඉජාරා ලීසිං

(ලියාපදිංචි නොකළ සහ ලියාපදිංචි කළ වාහන සඳහා ලීසිං)

ඉජාරා යනු ඉස්ලාමීය ෂරියා නීතිය යටතේ ගෝලීය වශයෙන් ඉස්ලාමීය බැංකු හා මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රය තුළ බහුලව ක්‍රියාත්මක වන මූල්‍ය ක්‍රමවේදයකි. මෙය ඔබේ සියලුම වාහන ලීසිං අවශ්‍යතා සඳහා පහසුකම් සැලසිය හැකි විශේෂයෙන්ම සැලසුම් කරන ලද මූල්‍ය සේවාවකි. ඔබේ කැමැත්තට අනුව ඔබට අවශ්‍ය මෝටර් රථය මිලදීගැනීමට අප කටයුතු කරන අතර, දෙපාර්ශ්වය අතර එකඟත්වයට යටත් ලීසිං කාලපරිච්ඡේදය තුළ වාහනය ඔබට භාවිත කිරීමට ලබාදෙමින් සාර්ථක ආපසු ගෙවීමකින් අනතුරුව ලීසිං කාලසීමාව අවසන් වීමෙන් පසු එය ඔබට හිමිකරදෙයි. ඔබ කළ යුත්තේ නිසි වේලාවට වාරික ගෙවීම පමණි. සියලු ප්‍රධාන නඩත්තු අවශ්‍යතාවන්හිදී ඒ සියලු වියදම් අප විසින් දරමින් ඔබට ඇති අපහසුතා අවම කරවයි. එමනිසා ඔබේ අවදානම් තත්ත්වය අවම කරමින් ඉජාරා සේවයේ ප්‍රතිලාභ අත්විඳීමේ නිදහස ඔබට හිමිවේ.

 • තරගකාරී ලීසිං වාරික
 • පූර්ණ ෂරියා අනුකූල රක්ෂණාවරණය
 • උපරිම ලීසිං කාලසීමාව (මාස 72ක් දක්වා)මුදාරබා (ඉතුරුම් හා තැන්පතු)

මුදාරබා යනු ඉස්ලාමීය ෂරියා නීතිය යටතේ ගෝලීය වශයෙන් ඉස්ලාමීය බැංකු හා මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රය තුළ බහුලව ක්‍රියාත්මක වන ආයෝජන මූල්‍ය ක්‍රමවේදයකි. මුදරබා යනු එක් පාර්ශ්වයක් විසින් 100%ක ප්‍රාග්ධන සැපයුමක් සිදුකරන සහ අනෙක් පාර්ශ්වය තම විශේෂඥ දැනුම හා ප්‍රවීණත්වය යොදාගනිමින් එම ප්‍රාග්ධනය ආයෝජනයට කිරීමට සහ එම ආයෝජන ව්‍යාපෘතිය කළමනාකරණය කිරීමට කටයුතු කරන ගිවිසුමකි. ඉන් ලැබෙන ලාභය පෙර එකඟතා අනුපාතිකයන් අනුව ප්‍රාග්ධන සැපයුම්කරුවන් අතර බෙදනු ලැබේ. පාඩුවීම් සිදුවුවහොත් එය සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රාග්ධන සැපයුම්කරුවා විසින් දරාගත යුතුය (අවිධිමත් කළමනාකරණය, අනවධානය හෝ ගිවිසුම නොසලකා හැරීමක් වැනි දෙයක් ආයෝජන කළමනාකරු අතින් සිදුව ඇත්නම් එය අදාළ නොවේ).

මුදාරබා ඉතුරුම්

ෂරියා නීතිය අනුව මුදාරබා ඉතුරුම් ගිණුම් ක්‍රියාත්මක වන්නේ ලාභ සහ පාඩු බෙදාගැනීමේ පදනමකිනි. ඕනෑම අවස්ථාවක සම්පූර්ණ මුදලම හෝ කොටසක් වශයෙන් ඉතුරුම් මුදල් ආපසු ගැනීමේ හැකියාව ද ගනුදෙනුකරුවන් සතු ය.

ප්‍රතිලාභ

 • මාසික පදනමින් ඉහළ ලාභ ඉපැයුම්
 • දිවයින පුරා පිහිටි ATM ජාල පහසුකම
 • ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් ඩෙබිට් කාඩ්පත
 • ඕනෑම අවස්ථාවක මුදල් ආපසු ගැනීමේ හැකියාව
 • නිවසටම ලැබෙන සේවාවන්

මුදාරබා තැන්පතු

මෙය ලාභ සහ පාඩු බෙදාගැනීමේ පදනමින් ක්‍රියාත්මක වන කාලසීමා සහිත ආයෝජන විසඳුමකි. ගිවිසුම්ගත කාලසීමාව අතරතුර තැන්පතු හරහා ඉපැයූ ලාභය ගනුදෙනුකරු සහ CDB අතර පූර්වයෙන් එකඟ වූ අනුපාතිකයක් අනුව බෙදාගැනීම මෙහිදී සිදුවේ.

ප්‍රතිලාභ

 • ෂරියා නීතියට අනුකූල ආයෝජන ප්‍රතිලාභ
 • තරගකාරී ලාභ බෙදුම් අනුපාතය
 • මාස 01 සිට මාස 36 දක්වා ආයෝජන සැලසුම්
 • ලාභය මාසිකව හෝ කල්පිරීමේදී
 • අවම තැන්පතුව: රු. 10,000

මුරබහා වාහන මූල්‍ය පහසුකම්

මෙය මිලදීගැනීම් සහ විකුණුම් පදනමින් සිදුකෙරෙන වාහන මිලදීගැනීම් අවශ්‍යතා සඳහා නිර්මාණය කෙරුණු ෂරියා අනුකූල මූල්‍ය විසඳුමකි. මිලදීගන්නා වාහනයේ පිරිවැය සහ විකුණුම්කරුගේ (CDB) ලාභ ප්‍රමාණය මුදරබා ගිවිසුමට එළඹෙන අවස්ථාවේදීම ගනුදෙනුකරුට දැනුම්දෙනු ලැබේ.

ප්‍රතිලාභ

 • ෂරියා අනුකූල රක්ෂණාවරණය
 • තරගකාරී මිල ගණන් (වාරික අගයන්)
 • අවම ලියකියවිලි
 • වේගවත් සේවාව

මුරබහා වෙළෙඳ මූල්‍ය පහසුකම්

ගනුදෙනුකරුවන්ගේ ක්ෂණික ව්‍යාපාර අරමුදල් අවශ්‍යතා සඳහා සහ ව්‍යාපාර වර්ධන අවශ්‍යතා වෙනුවෙන් නිර්මාණය කරන ලද භාණ්ඩ සහ කොටස් (වෙළෙඳ) මිලදී ගැනීම් හා විකුණුම් පදනමින් ක්‍රියාත්මක වන මූල්‍ය විසඳුමකි. මෙහිදී CDB සැපයුම්කරුගෙන් එකඟත්වය සහිත භාණ්ඩ මිලදී ගන්නා අතර එම භාණ්ඩ යම් ලාභයක් තබාගනිමින් ගනුදෙනුකරුට අලෙවි කෙරේ. පහසු ගෙවීමේ මාර්ගයක් හරහා එම මුදල නැවත CDB වෙත ගෙවීමට ගනුදෙනුකරුට අවස්ථාව ලැබෙන අතර මුදල් ආපසු ගෙවීමට අදාළ සුරැකුම වන්නේ ගනුදෙනුකරුගේ නමට ඇති වාහනයකි.

ප්‍රතිලාභ

 • ඔබට පහසු ආපසු ගෙවීම් වාරික
 • අවම ලියකියවිලි
 • වේගවත් සේවාව

දේපළ පදනම් කරගත් ව්‍යාපාර මූල්‍ය පහසුකම්

ගනුදෙනුකරුගේ ඉල්ලීම පරිදි යම් දේපළක් පදනම් කරගනිමින් ව්‍යාපාර මූල්‍ය අවශ්‍යතා පිරිනැමීම සඳහා නිර්මාණය කරන ලද්දකි. අදාළ මූල්‍ය පහසුකමේ වටිනාකම සහ ඉල්ලීමට අදාළ සුරැකුම තීරණය වන්නේ ගනුදෙනුකරුගේ දේපළට සාපේක්ෂවය.

ප්‍රතිලාභ

 • ඔබට පහසු ආපසු ගෙවීම් වාරික
 • ෂරියා අනුකූල ලියකියවිලි ක්‍රියාවලිය
 • වේගවත් සේවාව

*කොන්දේසි සහ නියමයන් අදාළ වේ