ඉස්ලාමීය මූල්‍ය පහසුකම්

“CDB මීසාන්”යනු ඉස්ලාමීය ෂරියා සංකල්පයේ මඟ පෙන්වීම යටතේ ක්‍රියාත්මක වන සිටිසන්ස් ඩිවලොප්මන්ට් බිස්නස් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී (CDB) හි ඉස්ලාමීය මූල්‍ය අංශයයි. දැනට සිටින සහ අනාගත ගනුදෙනුකරුවන් අතර ඉස්ලාමීය මූල්‍යකරණයේ ජනප්‍රියතාවයට සමගාමීව ඉස්ලාමීය මූල්‍ය විසඳුම් ලබා දෙමින් සීඩීබී මීසාන් 2012 දෙසැම්බර් මාසයේදී සිය මෙහෙයුම් ආරම්භ කරන ලදී. සීඩීබී මීසාන් හි ක්‍රියාකාරිත්වය ෂරියා විශාරදයින්ගෙන් සැදුම් ලත් ප්‍රවීණ මණ්ඩලයක් විසින් සමීපව අධීක්ෂණය කරනු ලැබේ.

ෂරියා අධීක්ෂණ මණ්ඩලයේ සාමාජිකයන්

 • ෂෙයික් යූසුෆ් (මුෆ්ති)
 • ෂෙයික් අබ්දුල් නසාර්
 • ෂෙයික් ඉන්සාෆ්
 

නිෂ්පාදන පිරිනැමීම

CDB මීසාන් විසින් ෂරියා අනුකූල නිෂ්පාදන පරාසයක් ඉදිරිපත් කරනු ලබයි ; එහිදී මුදාරබා ඉතුරුම්, මුදාරබා තැන්පතු, ඉජාරා (ලීසිං), මුරාබහා (වාහන හා දේපළ වෙළඳාම) ඇතුළත් වේ. මේ සියල්ල ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සහ ෂරියා අධීක්ෂණ මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරනු ලැබේ.

ඉජාරා (ලීසිං)

(නවතම හා ලියාපදිංචි වාහන සඳහා ලීසිං පහසුකම්)

“ඉජාරා” යනු ඉස්ලාමීය ෂරියා නීතියේ ඇතුළත් මූල්‍යකරණ ක්‍රමවේදයක් වන අතර ලොව පුරා ඉස්ලාමීය බැංකු හා මූල්‍ය කර්මාන්තය තුළ එය බහුලව භාවිතා වේ. ඔබගේ වාහන ලීසිං අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇති මෙම ඉජාරා යෝජනා ක්‍රමය අද්විතීයයි. අපි ඔබගේ අභිමතය සහ විලාසිතාව අනුව රථ වාහනය මිලදී ගනිමින් අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් එකඟ වූ කුලී කාලසීමාවක් තුළ එය භාවිතා කිරීමට අවස්ථාව ලබාදෙමින් කුලී කාලය සාර්ථකව අවසන් වූ පසුව, අවසානයේ දී ඔබට වාහනය ත්‍යාගයක් ලෙස පිරිනමන්නෙමු. ඔබ සිදුකළ යුත්තේ නියමිත කාලය තුළ අදාළ වාරිකය ගෙවීම පමණි. සියලු මූලික අලුත්වැඩියාවන් සඳහා වන පිරිවැය අපි සුරක්ෂිත කරන්නෙමු. එමඟින් ඔබට නඩත්තු කිරීම පමණක් ඉතිරි වේ. මේ අයුරින් අපි ඔබගේ අවදානමෙන් වැඩි කොටසක් ඉවතට ගෙන, ඉජාරා හි ප්‍රතිලාභයන් භුක්ති විඳීම සඳහා නිදහස ලබාදෙන්නෙමු.

 • තරඟකාරී වාරික
 • විස්තීරණ ෂරියාවට අනුකූල රක්ෂණ ආවරණය
 • උපරිම කල්බදු කාලය (මාස 72)

නව ගිණුමක් සඳහා අයදුම්පත භාගත කරන්න.

මුදාරාබා (ඉතුරුම් සහ තැන්පතු)

“මුදාරාබා” යනු ඉස්ලාමීය ෂරියා නීතියට අනුව ආයෝජන ක්‍රමයක් වන අතර එය ලොව පුරා ඉස්ලාමීය බැංකු සහ මූල්‍ය කර්මාන්ත තුළ බහුලව භාවිතා වේ. මෙහිදී එක් පාර්ශ්වයක් විසින් ප්‍රාග්ධනය 100% සපයන අතර අනෙක් පාර්ශ්වය විසින් ප්‍රාග්ධනය ආයෝජනය කිරීමට සහ ආයෝජන ව්‍යාපෘතිය කළමනාකරණය කිරීම පිණිස තම විශේෂ දැනුම සහ ප්‍රවණතාවය ලබාදීම සිදු කරයි. පෙර එකඟ වූ අනුපාතයකට අනුව උපයන ලද ලාභ අරමුදල් අදාළ පාර්ශ්වයන් අතරේ බෙදාගන්නා අතර එයින් සිදුවන පාඩු පූර්ණ ලෙස අරමුදල් සපයන්නා විසින් දරනු ලබයි. (අරමුදල් කළමනාකරු විසින් වැරදි ලෙස කළමනාකරණය, නොසැලකිලිමත් භාවය හෝ උල්ලංඝනය කිරීම සිදු නොවන්නේ නම් පමණක්)

මුදාරාබා ඉතුරුම්

මුදාරාබා ඉතුරුම් ක්‍රියාත්මක වන්නේ ෂරියා මාර්ගෝපදේශනය යටතේ ලාභ හා අලාභයන් බෙදා ගැනීමේ පදනම මත ය. ඕනෑම අවස්ථාවක දී පූර්ණ හෝ අර්ධ වශයෙන් මුදල් ආපසු ලබාගැනීමට පාරිභෝගිකයින්ට නිදහස තිබේ.

ප්‍රතිලාභයන්

මුදාරාබා තැන්පතු

ලාභ සහ අලාභ බෙදා ගැනීමේ පදනම මත ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා කාලීන ආයෝජන විකල්පයක් ඇත. නියමිත කාල පරිච්ඡේදය තුළ තැන්පතු මගින් උපයන ලාභයන් ආයෝජන අවස්ථාවේදී කලින් එකඟ වූ අනුපාතයකින් ගනුදෙනුකරුවා සහ සීඩීබී අතර බෙදා ගැනේ.

ප්‍රතිලාභයන්

මුරාබහා වාහන ෆිනෑන්ස්

මිලදී ගැනීම් සහ විකිණීම් (වෙළඳාම) මත පදනම්ව වාහන මිලදී ගැනීමේ අවශ්‍යතාවයන් සපුරාලීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති ෂරියා අනුකූල මූල්‍යකරණ විකල්පයකි. මුරාබහා පහසුකම් ගිවිසුමට එළඹෙන අවස්ථාවේදී භාණ්ඩවල පවතින පිරිවැය සහ විකුණුම්කරුගේ (CDB) ලාභ ආන්තිකය ගනුදෙනුකරුට අනාවරණය වේ.

ප්‍රතිලාභයන්

 • ෂරියා අනුකූල රක්ෂණ ඔප්පුව
 • තරගකාරී මිල (වාරිකය)
 • අවම ලියකියවිලි
 • වේගවත් සේවාව

මුරාබහා ට්‍රේඩින් ෆිනෑන්ස්

භාණ්ඩ හා තොග මිලට ගැනීම සහ විකිණීම (වෙළඳ) මත පදනම්ව ගනුදෙනුකරුගේ ඉක්මන් ව්‍යාපාරික අරමුදල් සහ අවශ්‍යතාවයන් පුළුල්කර සපුරාලීම සඳහා නිර්මාණය කරමින්, සීඩීබී විසින් එකඟ වූ භාණ්ඩයන් සැපයුම්කරුගෙන් මිලදී ගන්නා අතරම එම ලාභය වෙනත් ගෙවීම් ක්‍රමවේදයකින් ගනුදෙනුකරුට ලාභ ආන්තිකයකින් නැවත විකුණනු ඇත. එමෙන්ම ආපසු ගෙවීම සුරක්ෂිත කරනු පිණිස ගනුදෙනුකරුගේ නමින් වාහනයක් වෙන්කරනු ඇත.

ප්‍රතිලාභයන්

 • වාරික ගෙවීමේ විකල්පයන් සකස් කර ඇත
 • අවම ලියකියවිලි
 • වේගවත් සේවාව

දේපළ ආපසු ලබාදීමේ බිස්නස් ෆිනෑන්ස්

ගනුදෙනුකරු ඉල්ලා සිටින දේපළ ආපසු වෙළෙඳ පහසුකම් ලෙස ලබාදෙමින් ව්‍යාපාරික මූල්‍යකරණ අවශ්‍යතාවයන් සපුරාලීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇත. මෙම පහසුකමෙ හි වටිනාකම සහ අවශ්‍යතාවය මත ආරක්ෂාව යනාදී කරණු අදාළ ගනුදෙනුකරුවා සතු දේපළ මත පදනම් වේ.

ප්‍රතිලාභයන්

 • ඔබට සරිලන පරිදි වාරික ගෙවීමේ විකල්පයන් සකස් කර ඇත
 • ෂරියා අනුකූල ලේඛන ක්‍රියාපටිපාටිය
 • වේගවත් සේවාව

*කොන්දේසි සහිතයි