දීඝායු ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි ගිණුම

ජීවිත කාලය පුරා වෙහෙසව රැකියාවේ යෙදී විශ්‍රාම ලැබීමෙන් පසු ඔබේ තැන්පත් ධනයට අධි සුරක්ෂිත භාවයක් ලබාගන්න. ඔබේ ඉතිරියට වැඩිම ප්‍රතිලාභයක් අත්විඳිය හැකි ආකාරයේ අංග සම්පූර්ණ විසඳුමක් අපි පිරිනමන්නෙමු.

ලැබෙන ප්‍රතිලාභ මොනවාද?

  • ආකර්ෂණීය පොලී අනුපාත
  • කල් පිරුණු පසු උපයා ගත් පොලිය ඔබේ මූලික තැන්පතුවට එකතු කිරීම හෝ මූලික තැන්පතුව අලුත් කිරීමේ අවස්ථාව ඔබට තිබේ

සුදුසුකම් ඇත්තේ කාහටද?

  • වයස අවුරුදු 60 හෝ එය ඉක්මවූ ශ්‍රී ලංකාවේ ඕනෑම නේවාසිකයෙක් දීඝායු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට සුදුසුකම් ලබයි

විවෘත කළ යුත්තේ කෙසේද?

  • දිවයින පුරා පිහිටි අප ශාඛාවන් වෙත පැමිණි ඔබට දීඝායු ගිණුමක් විවෘත කළ හැක

පොලී ගෙවීමේ කාලසීමාව නම්‍යශීලිද?

  • ඔබට මාසිකව, ත්‍රෛමාසිකව, අර්ධ වාර්ෂිකව, වාර්ෂිකව හෝ කල්පිරුණු පසු ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව පොලිය ලබාගත හැක

මුදල් ආපසු ලබාගන්නේ කෙසේද?

  • මුදල් ආපසු ලබා ගැනීමට අවසර ඇත්තේ ස්ථාවර තැන්පතුව සඳහා කල් පිරීමෙන් අනතුරුවය

*කොන්දේසි සහ නියමයන් අදාළ වේ