මනි ග්‍රෑම් සේවාව

ගෝලීය වශයෙන් පිළිගැනීමට ලක්ව ඇති මුදල් හුවමාරු ක්‍රමයක් වන මෙය දැන් CDB වෙතින්ද ලබා ගත හැක. වසර 70ක පමණ කාලයක් පුරා ක්‍රියාත්මකව පවතින මනී ග්‍රෑම්, භූගෝලීය බාධක නොතකා ලොව පුරා ජනතාවට හා ඔවුන්ගේ පවුල්වලට එකට සම්බන්ධ වීම සඳහ බෙහෙවින් උපකාරී වේ. CDB දැන් තම අගනා ගණු‍දෙනුකරුවන් සඳහා සේවා සැපයීමට ජාත්‍යන්තර වශයෙන් කීර්තියට පත් මෙම සංවිධානය සමග අත්වැල් බැඳගෙන සිටී.

ලැබෙන ප්‍රතිලාභ මොනවාද?

  • වේගවත් හා ඉතා පහසුවීම
  • තෙවන පාර්ශ්වයකට මුදල් ලබාගත නොහැකිවීම
  • ඉහළම ආරක්ෂාව

අවශ්‍ය වන ලියකියවිලි මොනවාද?

  • ජාතික හැඳුනුම්පත
  • මුදල් එවන්නා විසින් ඔබට ලබාදුන් අංක 8කින් යුත් රහස්‍ය අංකය

*කොන්දේසි සහ නියමයන් අදාළ වේ