தயாரிப்புகள்

கடன்

CDB தங்க கடன்

உங்களது அவசர நிதித்தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்கு CDB அடகு சேவை உதவுகின்றது. அதிகூடிய முற்பணம், குறைந்த வட்டி, 100% இரகசியத் தன்மை என பல அனுகூலங்களை வழங்குவதோடு விரைவான சேவையையும் உறுதி செய்கின்றது.

CDB Home Loans

CDB வீட்டுக் கடன்கள் ஊடாக சௌகரியமான சிக்கல்களில்லாத வீட்டுக்கடன் வசதிகள் எமது வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்கப்படுவதுடன், அவர்களின் கனவு இல்லத்தை நனவாக்கிக் கொள்ளவும் சந்தர்ப்பமளிக்கப்படுகிறது.

வாடகை கொள்வனவு / குத்தகை வசதிகள்

சொந்தமாக வாகனமொன்று வாங்குவது உங்கள் கனவா? இன்றே CDB ஐ நாடுங்கள். உங்களுக்கென ஒரு வாகனத்தை தனதாக்கிக் கொள்ள CDB உங்களுக்கு உதவும். பதிவு செய்யப்பட்ட அல்லது பதிவு செய்யப்படாத (லொறி மற்றும் பஸ் தவிர்ந்த) எந்தவொரு வாகனத்துக்கும் மேற்படி வசதிகள் செய்து தரப்படும். அத்தோடு பதிவு செய்யப்படாத வாகனங்களுக்கான பெறுமதி சேர் வரி (VAT) செலுத்தப்படல் வேண்டும்.

Personal Loans

CDB பிரிவிலேஜ் பிரத்தியேக கடன் திட்டமானது உங்களினதும் உங்கள் அன்புக்குரியவர்களினதும் பிரத்தியேக தேவைகளை நிவர்த்தி செய்யும் நோக்கில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. உங்களது எந்தவொரு கனவும் எங்களுக்கு சாதாரணமானவையல்ல. உங்களது தேவைகளை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு உங்களுக்கு அதிசிறந்த பிரத்தியேக சேவையை வழங்க எமது குழுவினர் காத்திருக்கின்றனர். இன்றே CDB பிரிவிலேஜ் திட்டத்துடன் இணைந்து உங்கள் கனவை நனவாக்குங்கள்!

CDB வியாபார கடன்

"இது சாதாரண வியாபார கடனை விட விசேடமானது"

நிபுணர்களின் வழிகாட்டுதல் மற்றும் பல மேலதிக விசேட சேவைகளுடன் உங்கள் வியாபாரத்தினை ஆரம்பிக்க அல்லது விரிவாக்க நிதி உதவியை நாம் வழங்குகிறோம்.

CDB Hybrid Leasing

சொந்தமாக வாகனமொன்று வாங்குவது உங்கள் கனவா? இன்றே CDB ஐ நாடுங்கள். உங்களுக்கென ஒரு வாகனத்தை தனதாக்கிக் கொள்ள CDB உங்களுக்கு உதவும். பதிவு செய்யப்பட்ட அல்லது பதிவு செய்யப்படாத (லொறி மற்றும் பஸ் தவிர்ந்த) எந்தவொரு வாகனத்துக்கும் மேற்படி வசதிகள் செய்து தரப்படும். அத்தோடு பதிவு செய்யப்படாத வாகனங்களுக்கான பெறுமதி சேர் வரி (VAT) செலுத்தப்படல் வேண்டும்.

சேமிப்பு

CDB செலரி ப்ளஸ்

CDB செலரி ப்ளஸ் கணக்குடன் உங்கள் ஊதியத்தின் உச்ச பலனைப் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். உங்கள் மாதாந்த ஊதியத்தைக் கொண்டு மாதாந்த செலவீனங்களுக்கு மத்தியில் உங்கள் அபிலாஷைகளை நோக்கிச் செல்வது எவ்வளவூ கடினமானது என்பதை நாம் அறிவோம். அதனாலேயே நாம் CDB செலரி ப்ளஸ் இனை உங்களுக்கு வழங்குகின்றௌம். அதனால் உங்கள் மாதாந்த ஊதியத்தின் எல்லைகளுக்கு அப்பாலும் உங்களால் செயற்பட முடியூம். அது உங்களது வாழ்க்கைத்தர மேம்படுத்தலாக இருப்பினும், CDB செலரி ப்ளஸ் உங்களுக்கு அவசியமான சௌகரியத்தையூம் பணத்தேவைகளையூம் வழங்கி கனவூகளை நோக்கி நீங்கள் சென்றிட உதவூகிறது.

CDB ரியல் சேவிங்ஸ்

CDB ரியல் சேவிங்ஸ் கணக்குடன் நிஜமான சேமிப்பை முன்னெடுப்பவர்களுக்கு அதியூயர் வட்டி வீதங்களுடன் பலதரப்பட்ட நம்ப முடியாத நலன்கள் காத்திருக்கின்றன.

CDB பிளாட்டினம் சேவர்

இது நாளாந்தம் வட்டியை வழங்கும் கணக்கு. தனது இலாபத்தை எப்பொழுதும் அதிகரிக்க முயற்சிப்பவரே நல்லதொரு வர்த்தகர் எனலாம். அதனால், உங்கள் வருமானம் வீணாக தேங்குவதற்கு இடம் தராதீர்கள். CDB பிளாட்டினம் சேவர் கணக்கில் வைப்பு செய்து குறுகியதொரு காலத்திற்கும் வட்டியைப் பெறுங்கள்.

Deegayu சிரேஷ்ட பிரஜைகள் சேமிப்பு

உங்கள் அன்பிற்குரியவர்களது மகிழ்ச்சி மற்றும் நலன்களுக்காக வாழ்க்கை முழுவதும் நீங்கள் மேற்கொண்ட தியாகங்களை நாம் நன்கறிவோம். உங்களது முயற்சிகளை பாராட்டும் விதமாக, அதியர் வட்டி வீதத்தை உங்கள் சேமிப்புக் கணக்கிற்கு CDB தருவதோடு, பலதரப்பட்ட ஏனைய நலன்களையூம் பெற்றுத் தருகின்றது. உங்களது தேவையை உணர்ந்த சேவையைப் பெற்றுத்தர எம்மிடம் வாருங்கள்.

CDB ரன்கெட்டி (CDB Rankati)

CDB ரன்கெட்டி சிறுவர் சேமிப்புக் கணக்குடன் உங்கள் பிள்ளைக்காக சிறந்ததொரு எதிர்காலத்திற்கு உதவூங்கள். ரன்கட்டி கணக்கு உங்கள் தேவைகளுக்குப் பொருத்தமான பல்வேறு சேமிப்புத் திடடங்களின் ஊடாக உங்கள் பிள்ளைக்கு ஆச்சரியமான பலதரப்பட்ட நலன்களைப் பெற்றுத் தருகின்றது.

நிலையான வைப்பு

Dhana Surekum நிலையான வைப்பு

எதிர்பார்ப்புகளும் கனவூகளும் அடைவதற்கு எப்பொழுதும் எளிதானவையல்ல. எனினும், அதிசிறந்த, புத்தாக்க நிதித் தீHவூகளை பெற்றுத்தந்து உங்கள் அபிலாஷைகளை நிறைவேற்றுவதில் CDB பெரிதும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றது. தன சுரெகும் நிலையான வைப்பு உங்களது எதிர்பார்ப்புகள் மற்றும் கனவூகளை நோக்கி உங்களை அழைத்துச் செல்லும் பாதை ஆகும். அதில் ஆராய்ந்தறிந்த நிதி ரீதியான முடிவூகளை நீங்கள் மேற்கொள்வதற்காக இக்கணக்கு உங்களைப் பலப்படுத்துகிறது.

நிலையான வைப்பு – “Deeghayu”

நீங்கள் தொழிலில் இருந்து ஓய்வூ பெற்றதும் வாழ்க்கை நிச்சயமற்றதாக மாறலாம். ஆனால் ஊனுடீ உடன் இணைந்திருக்கும்போது நீங்கள் வாழ்வை தைரியமாக எதிர்கொள்ள முடியூம். உங்கள் ஓய்வூக் காலத்தின் பின்னர் உங்கள் சேமிப்புக்கு அதிசிறந்த பாதுகாப்பையூம், உச்ச திருப்தியையூம் பெற்றுத்தரும் மிகச் சரியான தீர்வூ தீர்காயு நிலையான வைப்பு. மூத்தப் பிரஜைகளுக்கு கிடைக்க வேண்டிய கௌரவத்தை தனது அதிசிறந்த நலன்களின் ஊடாக வழங்குகிறது.

பிற சேவைகள்

CDB கூட்டாண்மை நிதியியல்

CDB கூட்டாண்மை நிதியியல் பிரிவைச் சேர்ந்த நாம், தொழில் முயற்சியாளர்களை இனங்கண்டு, அவர்களுடன் கைகோர்த்து, உயர்ந்த நிலையை எய்துவதற்கு அவர்களுக்கு உதவிகளை பெற்றுக் கொடுக்கிறோம். முறையாக கட்டமைக்கப்பட்ட வலையமைப்பு மற்றும் கட்டமைக்கப்பட்ட சேவைகளினூடாக எம்மால் உங்கள் வியாபாரங்களை எதிர்பார்ப்புகளை விஞ்சும் வகையில் வளர்ச்சியடையச் செய்ய உதவ முடியும்.

இஸ்லாமிய நிதிச் சேவைகள் (Islamic Finance)

இஸ்லாமிய ஷரிஆ கொள்கைக்கு அமைவாக CDB மீசான் எனும் கணக்கு CDB யினால் வழங்கப்படுகிறது.

CDB எல்லை வியாபாரம்

CDB எல்லை வியாபாரத்தினூடாக உங்கள் நிதி இயலுமைகளை விஞ்சிய வகையில் கொழும்பு பங்குப்பரிவர்த்தனையில் பட்டியலிடப்பட்ட பங்குகளை கொள்வனவு செய்வதற்கு கவர்ச்சிகரமான கடன் வசதிகள் வழங்கப்படுகின்றன. CDB உடன், உங்கள் முதலீடுகளின் மீது உயர் வருமானங்களை பெற்றுக் கொள்ள முடியும்.

நாணய மாற்று சேவை (Money Exchange)

தற்போது நாணய மாற்று சேவை இலகுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. பெருமளவான வெளிநாட்டு நாணயங்களை எம்மிடம் கொடுத்து, நாணய மாற்று சேவையூடாக பணத்தை இலங்கை ரூபாவில் பெற்றுக் கொள்ளலாம். நாணய மாற்று வீதங்கள் மாறுபடக் கூடியவை என்பதை கவனத்தில் கொள்ளவும்.

CDB பணம் பரிமாற்றம்

Globally accepted money transferring system is now available with CDB.